ติดต่อเต็นท์

ร้านแม่ปั๋งแบตเตอรี่

137 หมู่ 5 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว

อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

0819607463